Pro/Am -kisan säännöt

 SEURATANSSIN PRO/AM –KILPAILUN YLEISET SÄÄNNÖT

 
(Huom! säännöt on tarkoitettu yleisohjeeksi kilpailun järjestäjille ja kilpailijoille. Koska kyseessä on seuratanssitapahtuma, säännöistä voidaan tarvittaessa järjestäjän toimesta poiketa ko. tapahtumaa paremmin palvelevaan suuntaan.)
 
1. Kilpailulisenssin myöntäjä:
Suomen Tanssinopettajain liitto STOL ry / seuratanssijaos.
 
2. Kilpailujen ajankohdat ja kilpailujen määrä/vuosi: 
Virallisten STOL-alaisten kilpailujen määrä 3-5 kisaa/kalenterivuosi. Ajankohdat ja kilpailupaikat ilmoitetaan tulevalle vuodelle viimeistään edellisen vuoden lokakuun loppuun mennessä. Tulevan vuoden kilpailukalenteri on nähtävissä järjestäjien internetsivuilla lokakuun 1. päivästä alkaen.
 
3. Kilpailujen luonne:
Tanssit:
Tansseina suomalaiset tai kansainväliset seura- ja sosiaalitanssit järjestäjän harkinnan mukaan.  Järjestäjä päättää missä tansseissa ja missä taitoluokissa eri kisatapahtumissa kilpaillaan.
Musiikki: 
Musiikkina seura- ja sosiaalitansseissa yleisesti käytetty tanssimusiikki. Musiikin valitsemiseen eivät kilpailevat parit saa osallistua.
Arvosteluperusteet:
Perusrytmi, tanssillisuus, musiikin tulkinta, lajinomaisuus, seuratanssille ominainen liikekieli ja ilmaisu, luovuus ja ”heittäytyminen”.
 
4. Taitotasot ja amatöörin määritelmä:
(Opettaja/ammattilainen määrittelee amatöörin taitotason)
 
Pronssitaso 
Amatööriosapuoli ei ole aiemmin osallistunut paritanssikilpailuun, eikä toiminut paritanssinohjaajana tai –opettajana, tai paritanssiohjaajan tai -opettajan nimettynä assistenttina. Huom! Toukokuussa Tulisuudelmassa mukana olleet parit voivat tanssia pronssiluokassa, mikäli muut pronssiluokan ehdot täyttyvät.
 
Kultataso
Amatööriosapuoli on aiemmin kilpaillut paritanssikisoissa tai toiminut ohjaajana, opettajana tai nimettynä assistenttina, mutta hän ei ole sillä tavoin koulutettu tanssin ammattilainen, joka täyttäisi näiden sääntöjen ammattilaisuuden kriteerit
 
Järjestäjällä on oikeus vaihtaa tai hylätä amatööriosapuolen taitotaso- tai amatööristatus.
 
5. Ammattilaisen määritelmä
Ammattilainen on STOL ry:n jäsen tai koejäsen. Oman maansa tanssinopettajaliiton jäsen (ulkomaalaiset). Tai järjestäjien poikkeuksellisesti tiettyyn kisaan ammattilaiseksi hyväksymä muu kokenut, osaava ja tanssitaitoinen henkilö.
 
6. Tuomarit
Tuomarin on oltava STOL ry:n jäsen tai oman maansa liiton jäsen. Tuomareiden määrän päättää järjestäjä. Minimimäärä on kolme tuomaria.
 
7. Kilpailunjohtaja:
Kilpailujohtajan on oltava STOL ry:n jäsen. Kilpailunjohtaja valvoo, että kilpailu käydään oikeudenmukaisesti kaikkia osapuolia kohtaan sekä hyvän tavan ja näiden sääntöjen mukaisesti. Kilpailunjohtajalla on oikeus puuttua musiikkiin, mikäli se ei vastaa kilpailtavien lajien luonnetta.
 
8. Tuloslaskenta:
Tulokset lasketaan skating-systeemillä. Karsinnoissa parit merkitään jatkoon rasteilla. Karsinat porrastetaan pääsääntöisesti 24 -> 12 -> 6. Finaaleissa parit sijoitetaan numeroilla paremmuusjärjestykseen siten, että 1. on paras.
Finaaleissa pareja voi olla järjestäjän harkinnan mukaisesti enintään kahdeksan (8). Harkinnan mukaan myös ns. B-finaalit (finaalien ulkopuolelle jääneet, eniten rasteja saaneet kilpailijat, max 8 paria) tanssitaan ja B-finaalien parit sijoitetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen.
 
9. Tulosten julkistaminen:
Järjestäjä julkaisee viivyttelemättä kilpailujen tulokset omilla internetsivuillaan.